สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้ เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยการร่วมมือกัน

ภาพ: www.joelsartore.com

แมวลายหินอ่อน

แมวลายหินอ่อน (Marbled Cat) เป็นสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนมในวงศ์เสือ (Felidae) ที่มีขนาดเท่ากับแมวบ้าน (Felis catus) แต่มีหางยาวกว่าและมีขนที่หางมากกว่า หัวมีขนาดเล็ก กลมมน สีขนมีลวดลายเป็นแถบหรือเป็นดวงคล้ายลวดลายของเสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) หรือลวดลายบนหินอ่อน

แมวลายหินอ่อนหรือแมวลายเมฆ มีถิ่นอาศัยในป่าทึบของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อินเดีย เนปาล เกาะบอร์เนียว และเกาะสุมาตรา ออกหากินในเวลากลางคืน อาหารได้แก่สัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู นก กระรอก งู กบ และสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆ

แมวลายหินอ่อนลักษณะ เป็นสัตว์ป่าสงวนที่หายากและถูกคุกคามจากหลายปัจจัย เช่น การทำลายป่า การล่าสัตว์เพื่อการค้า และการลักลอบค้าสัตว์ป่า ในปัจจุบันแมวลายหินอ่อนถูกจัดอยู่ในสถานะมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ (VU) ของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN)

ลักษณะทางกายภาพ

แมวลายหินอ่อนในไทย มีขนาดใกล้เคียงกับแมวบ้าน ความยาวลำตัวประมาณ 45-52 เซนติเมตร น้ำหนักตัวประมาณ 2-4 กิโลกรัม หัวมีขนาดเล็ก กลมมน หูเล็ก ปลายหูมีขนสีดำ หางยาวประมาณ 40-50 เซนติเมตร ปลายหางมีขนหนาเป็นหางฟู

สีขนของแมวลายหินอ่อนมีหลากหลาย ตั้งแต่สีน้ำตาลอมเหลือง สีน้ำตาลอมเทา สีน้ำตาลอมแดง ไปจนถึงสีดำ ลวดลายบนลำตัวเป็นแถบหรือเป็นดวงคล้ายลวดลายของเสือลายเมฆหรือลวดลายบนหินอ่อน บริเวณใต้ท้องมีสีขาวหรือสีเหลืองอ่อน

ที่อยู่อาศัย พฤติกรรม

แมวลายหินอ่อนเป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน มักอาศัยอยู่บนต้นไม้และล่าเหยื่อบนต้นไม้เป็นหลัก อาหารหลักของแมวลายหินอ่อนได้แก่ สัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู กระรอก นก งู และบางครั้งอาจล่าสัตว์ขนาดใหญ่กว่าได้ เช่น ลิง แมวลายหินอ่อนเป็นสัตว์ที่มีความปราดเปรียวและว่องไว มักปีนป่ายต้นไม้ได้อย่างคล่องแคล่ว พวกมันมีเสียงร้องที่แหลมเล็กและมักส่งเสียงร้องเพื่อสื่อสารกัน ส่วนพฤติกรรมของแมวลายหินอ่อน เมื่ออยู่ในที่เลี้ยงค่อนข้างดุร้ายกว่าเสือหรือแมวป่าชนิดอื่น ๆ มีอายุในสถานที่เลี้ยงยืนสุด 12 ปี

สถานะการอนุรักษ์

แมวลายหินอ่อนเป็นสัตว์ที่มีสถานะใกล้สูญพันธุ์ เนื่องจากถิ่นอาศัยถูกทำลายลงจากการทำไม้ การล่าสัตว์ และการค้าสัตว์ป่า ในปัจจุบันยังมีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมวชนิดนี้อยู่น้อย และยังไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน ขณะเดียวกันป่าที่เป็นถิ่นอาศัยก็มีพื้นที่ลดลง ทำให้ปัจจุบันแมวชนิดนี้อยู่ในสถานะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ: พะยูน