สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้ เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยการร่วมมือกัน

เลียงผา

เลียงผา

เลียงผา หรือ เยียงผา หรือ โครำ (อังกฤษ: Serows; อีสาน: เยือง) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกกวางขนาดกลาง มีกีบคู่ อยู่ในวงศ์ Bovidae วงศ์ย่อย Caprinae คือ วงศ์เดียวกับแพะและแกะ ใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capricornis

พบกระจายพันธุ์อย่างกว้างขวางตั้งแต่เอเชียใต้, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินโดนีเซีย จนถึงเอเชียตะวันออก เช่น ไต้หวัน, จีน, ญี่ปุ่น โดยมักอยู่ตามหน้าผาหรือภูเขาสูง หรือตามเกาะต่าง ๆ กลางทะเล ส่วนในประเทศไทยพบได้ในป่าเบญจพรรณ ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี เลียงผามีสถานะเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

ลักษณะทั่วไป

เลียงผาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกกวางขนาดกลาง มีกีบคู่ ตามลำตัวมีขนหยาบและยาว สีน้ำตาลแดง แต่สีขนจะอ่อนลงเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวขนจะยาวมาก เลียงผามีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย มีลักษณะโค้งงอไปข้างหลังเล็กน้อย

เลียงผาลักษณะคล้ายแพะ แต่มีรูปหน้ายาวกว่า มีลำตัวสั้นแต่ขายาว ตัวเมียมีขนาดเล็กกว่าตัวผู้

  • ความยาวลำตัวและหัว 140-180 เซนติเมตร
  • ความสูงจากพื้นดินถึงหัวไหล่ 85-94 เซนติเมตร
  • น้ำหนัก 85-150 กิโลกรัม
  • ขนหยาบและไม่เป็น 2 ชั้นเหมือนกวางผา
  • มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย
  • เขามีลักษณะคล้ายเขาแพะ
  • เขางอกยาวต่อเนื่องทุกปี

พฤติกรรม และการดำรงชีวิต

เลียงผามีถิ่นอาศัยอยู่ในเขตภูเขาที่มีความสูงตั้งแต่ 200 ถึง 2,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชอบอาศัยอยู่ตามหน้าผาสูงชันที่มีป่าปกคลุมหนาแน่น ปีนป่ายที่สูงชันได้อย่างคล่องแคล่ว โดยใช้กีบเท้าที่แข็งแรงและแหลมคมช่วยในการยึดเกาะ ปรับตัวได้ดีกับสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย สามารถทนต่อสภาพอากาศที่หนาวเย็นและแห้งแล้งได้

เลียงผาเป็นสัตว์สังคม มักอาศัยอยู่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ประมาณ 2-10 ตัว หากินในเวลากลางวัน อาหารหลักของเลียงผาได้แก่ หญ้า ใบไม้ ยอดไม้ และผลไม้ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ ตัวผู้จะต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงตัวเมีย ตัวเมียจะตั้งท้องนานประมาณ 6 เดือน ออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว ลูกเลียงผาจะอยู่กับแม่นานประมาณ 1 ปี

ปัจจัยภัยคุกคาม

ปัจจุบันเลียงผากำลังเผชิญกับภัยคุกคามจากหลายประการ เช่น การล่าสัตว์ การบุกรุกพื้นที่ป่า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลให้จำนวนประชากรเลียงผาลดลงอย่างรวดเร็ว

เลียงผาถูกไล่ล่าเพราะเชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ใช้น้ำมันในการรักษาบาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บจากการพลัดตกเขา หรือบาดแผลจากการถูกยิง หรือสมานกระดูกที่หักได้ ซึ่งไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ดังนั้นจึงมีการล่าเพื่อเอาน้ำมันเลียงผาไปใช้ในการรักษาบาดแผลและสมานกระดูก ทำให้ในอดีตเลียงผาถูกล่าเป็นจำนวนมาก

Tag: เลียงผาคืออะไร , เลียงผาสัตว์ป่าสงวนของไทย , น้ำมันเลียงผา สรรพคุณ , รูปเลียงผา

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ: ควายป่า

แหล่งอ้างอิง: https://th.wikipedia.org/wiki/เลียงผา