สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้ เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยการร่วมมือกัน

สัตว์ป่าคุ้มครอง

สัตว์ป่าคุ้มครอง

สัตว์ป่าคุ้มครอง

สัตว์ป่าคุ้มครอง คือ สัตว์ป่าที่กำหนดให้ต้องได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เพื่อป้องกันไม่ให้สูญพันธุ์หรือถูกคุกคาม ฉะนั้นสัตว์ป่าคุ้มครองมีกี่ชนิด สัตว์ป่าคุ้มครองในประเทศไทยมีมากมายหลากหลายชนิด สามารถแบ่งออกได้ 7 ประเภท ดังนี้

 • นก จำนวน 952 ชนิด
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม จำนวน 201 ชนิด
 • สัตว์เลื้อยคลาน จำนวน 91 ชนิด
 • แมลง จำนวน 20 ชนิด
 • ปลา จำนวน 14 ชนิด
 • สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก จำนวน 12 ชนิด
 • สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น ๆ จำนวน 12 ชนิด

สัตว์ป่าคุ้มครองในไทยบางชนิดมีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์หรือใกล้ถูกคุกคาม เนื่องจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น การล่าสัตว์ การบุกรุกพื้นที่ป่า การทำลายแหล่งที่อยู่อาศัย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สัตว์ป่าคุ้มครองที่เลี้ยงได้

นกยูงไทย
ที่มาภาพ: https://th.wikipedia.org/wiki/นกยูงไทย
นกกางเขนดง
ที่มาภาพ: https://th.wikipedia.org/wiki/นกกางเขนดง
 • กบทูด หรือเขียดแลว (Limnonectes blythii)
 • กระจงเล็ก (Tragulus javanicus)
 • กวางป่า (Cervus unicolor)
 • เก้ง หรือ ฟาน (Muntiacus muntjak)
 • ไก่จุก (Rollulus rouloul)
 • ไก่ป่า (Gallus gallus)
 • ไก่ฟ้าพญาลอ (Lophura diardi)
 • ไก่ฟ้าหน้าขาว (Lophura nycthemera)
 • ไก่ฟ้าหน้าเขียว (Lophura ignita)
 • ไก่ฟ้าหลังเทา (Lophura leucomelanos)
 • ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae)
 • งูสิงธรรมดา (Ptyas korros)
 • งูสิงหางลาย (Ptyas mucosus)
 • งูหลาม (Python bivittatus)
 • งูเหลือม (Malayopython reticulatus)
 • จระเข้น้ำเค็ม (Crocodylus porosus)
 • จระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis)
 • ชะมดเช็ด (Viverricula indica)
 • นกกระทาดงแข้งเขียว (Arborophila chloropus)
 • นกกระทาดงคอสีแดง (Arborophila rufogularis)
 • นกกระทาดงจันทบูรณ์ (Arborophila diversa)
 • นกกระทาดงปักษ์ใต้ (Arborophila charltonii)
 • นกกระทาดงอกสีน้ำตาล (Arborophila brunneopectus)
 • นกกระทาทุ่ง (Francolinus pintadeanus)
 • นกกะรางคอดำ หรือนกซอฮู้ (Garrulax chinensis)
 • นกกะรางสร้อยคอเล็ก (Garrulax monileger)
 • นกกะรางสร้อยคอใหญ่ (Garrulax pectoralis)
 • นกกะรางหัวหงอก (Garrulax leucolophus)
 • นกกะรางอกสีน้ำตาลไหม้ (Garrulax strepitans)
 • นกกะลิง หรือนกกะแล (Psittacula finschii)
 • นกกางเขนดง (Copsychus malabaricus)
 • นกกางเขนบ้าน (Copsychus saularis)
 • นกกิ้งโครงคอดำ (Gracupica nigricollis)
 • นกแก้วโม่ง (Psittacula eupatria)
 • นกแก้วหัวแพร (Psittacula roseata)
 • นกขุนทอง (Gracula religiosa)
 • นกแขกเต้า (Psittacula alexandri)
 • นกปรอดหัวโขน (Pycnonotus jocosus)
 • นกยูงไทย (Pavo muticus)
 • นกแว่นสีเทาหรือนกแว่นเหนือ (Polyplectron bicalcaratum)
 • นกแว่นสีน้ำตาลหรือนกแว่นใต้ (Polyplectron malacense)
 • นกหกเล็กปากดำ (Loriculus galgulus)
 • นกหกเล็กปากแดง (Loriculus vernalis)
 • นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus)
 • นกหว้า (Argusianus argus)
 • นกเอี้ยงสาริกา (Acridotheres tristis)
 • นกเอี้ยงหงอน (Acridotheres javanicus)
 • เนื้อทราย (Hyelaphus porcinus)
 • ปลาตะพัด หรือ ปลาอโรวาน่า (Scleropages formosus)
 • ปลาเสือตอ ปลาเสือ หรือปลาลาด (Coius microlepis)
 • เป็ดคับแค (Nettapus coromandelianus)
 • เป็ดแดง (Dendrocygna javanica)
 • เป็ดเทา (Anas poecilorhyncha)
 • เป็ดลาย (Anas querquedula)
 • เป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos)
 • เป็ดหางแหลม (Anas acuta)
 • ลิงกัง (Macaca nemestrina)
 • ลิงวอก (Macaca mulatta)
 • ลิงแสม (Macaca fascicularis)

กฎหมายและมาตรการคุ้มครองสัตว์ป่า

ประเทศไทยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าที่สำคัญ คือ พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กฎหมายฉบับนี้กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่า ห้ามล่า พยายามล่า ห้ามค้า ห้ามนำเข้าหรือส่งออก เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครองเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสัตว์ป่ามีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศ ช่วยในการแพร่กระจายเมล็ดพันธุ์พืช ช่วยในการควบคุมประชากรของสัตว์อื่น ๆ และช่วยในการสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ มนุษย์จึงต้องร่วมมือกันในการอนุรักษ์สัตว์ป่าคุ้มครอง เพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลก

แหล่งอ้างอิง: https://th.wikipedia.org/wiki/สัตว์ป่าคุ้มครอง