สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้ เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยการร่วมมือกัน

สมเสร็จ

สมเสร็จ

สมเสร็จ (Tapir) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินพืชขนาดใหญ่ มีลักษณะรูปร่างหน้าตาที่แปลกประหลาดเหมือนมีสัตว์หลายชนิดผสมอยู่ในตัวเดียวกัน เช่น จมูกคล้ายงวงช้าง ลำตัวคล้ายหมูที่มีขายาว หางสั้นคล้ายหมี และมีกีบเท้าคล้ายแรด อาศัยอยู่ตามป่าทึบในแถบอเมริกาใต้ อเมริกากลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันสมเสร็จมีทั้งหมด 4 ชนิด โดยไม่รวมชนิดที่สูญพันธุ์ไปแล้วด้วย

  • สมเสร็จอเมริกาใต้ (Tapirus terrestris)
  • สมเสร็จมลายู (Tapirus indicus)
  • สมเสร็จภูเขา (Tapirus pinchaque)
  • สมเสร็จอเมริกากลาง (Tapirus bairdii)

สมเสร็จเป็นสัตว์สงวนของไทยตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) สาเหตุที่ทำให้สมเสร็จไทยใกล้สูญพันธุ์ ได้แก่ การตัดไม้ทำลายป่า ล่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อและหนัง และความเจริญของมนุษย์ที่รุกล้ำเข้าไปในถิ่นอาศัยของสมเสร็จ

ลักษณะของสมเสร็จ

ลักษณะสมเสร็จมีรูปร่างโดยรวมค่อนข้างอ้วน ลำตัวยาวประมาณ 2 เมตร สูงประมาณ 1 เมตร น้ำหนักประมาณ 200-300 กิโลกรัม ขนสั้นสีน้ำตาลหรือดำสลับสีขาว จมูกรูปท่อยาวยื่นออกมาจากปาก สามารถใช้หยิบอาหารและดมกลิ่นได้ หางสั้น ขายาว เท้ามีกีบแหลม 4 กีบ

พฤติกรรม และความเป็นอยู่

สมเสร็จเป็นสัตว์ที่รักสงบ ชอบอยู่ลำพังตัวเดียวหรืออยู่กับลูก มีระบบการมองเห็นไม่ดีนัก แต่มีระบบประสาทรับฟังทางหูและดมกลิ่นดีเยี่ยม แข็งแรง ปราดเปรียว วิ่งได้เร็วและสามารถว่ายน้ำได้ดี สมเสร็จมักแช่อยู่ในน้ำหรือโคลนเพื่อหลบความร้อนและป้องกันสัตว์นักล่า ผสมพันธุ์ในช่วงฤดูฝน เดือนเมษายนถึงมิถุนายน ตั้งท้องนานประมาณ 13 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว ลูกสมเสร็จจะอยู่กับแม่นานประมาณ 6 – 8 เดือนจึงจะแยกตัวออกไป

สมเสร็จกินอะไร พฤติกรรมการกินของสมเสร็จมักจะออกหากินในเวลากลางคืน กินพืชเป็นอาหาร อาหารที่ชอบได้แก่ ใบไม้ ยอดไม้ ผลไม้ หญ้า และเห็ด ในแต่ละวันสมเสร็จจะกินอาหารปริมาณมาก มากถึง 200 – 300 กิโลกรัม จึงทำให้สมเสร็จมีส่วนสำคัญในการช่วยกระจายเมล็ดพืชและช่วยฟื้นฟูป่า จากการกินวัชพืชที่กีดขวางการเจริญเติบโตของต้นไม้ใหญ่ นอกจากนี้มูลของสมเสร็จยังเป็นแหล่งอาหารของสัตว์อื่นๆ ในป่าอีกด้วย

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ: กระซู่

แหล่งอ้างอิง: https://th.wikipedia.org/wiki/สมเสร็จ