สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้ เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยการร่วมมือกัน

วาฬบรูด้า

วาฬบรูด้า พบที่ไหน

วาฬบรูด้า (Bryde’s whale) หรือ วาฬแกลบ เป็นวาฬขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง ชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Balaenoptera edeni จัดอยู่ในวงศ์ Balaenopteridae มีลักษณะทั่วไปคือ มีลำตัวเรียวยาว ผิวหนังเรียบ ครีบหลังขนาดเล็กอยู่ค่อนไปทางด้านปลายหาง แพนหางวางตัวตามแนวราบ และมีรอยเว้าเข้าตรงกึ่งกลาง ครีบคู่หน้ามีปลายแหลม ซี่บนแผ่นกรองค่อนข้างหยาบ และยังเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ จึงได้รับการคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562

ลักษณะทั่วไปวาฬบรูด้า

วาฬบรูด้าขนาดโตเต็มวัยยาวประมาณ 14-15.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 20-25 ตัน ลำตัวมีสีเทาเข้มหรือสีดำ มีร่องใต้คาง (ventral pleats) ยาวประมาณ 40-70 ร่อง ร่องใต้คางนี้จะขยายออกในขณะที่กำลังกินอาหารเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับเหยื่อ วาฬบรูด้ามีซี่กรอง (baleen plates) อยู่บริเวณขากรรไกรบน จำนวน 250-370 คู่ ซี่กรองแต่ละคู่ยาวประมาณ 0.4 เมตร ใช้ในการกรองอาหาร

รูปภาพสำหรับ วาฬบรูด้า

ที่อยู่อาศัย และพฤติกรรม

วาฬบรูด้าพบที่ไหน พบได้ทั่วโลก ทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิก มหาสมุทรแอตแลนติก และมหาสมุทรอินเดีย ในประเทศไทยดูวาฬบรูด้าได้บริเวณอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และทะเลจีนใต้

นิสัยของวาฬบรูด้าเป็นสัตว์สังคม มักพบรวมกันเป็นฝูงขนาดเล็ก ประมาณ 5-10 ตัว วาฬบรูด้าเป็นสัตว์กินเนื้อ อาหารหลักคือปลาขนาดเล็ก เช่น ปลากะตัก ปลาอกกะแล้ ปลาอีโกย เป็นต้น วาฬบรูด้าจะหาอาหารโดยการพุ่งเข้าหาฝูงปลาแล้วใช้ปากขนาดใหญ่กรองกินปลาเข้าไป

วาฬบรูด้ามีอายุเจริญพันธุ์เมื่ออายุประมาณ 7 ปี วาฬตัวเมียจะตั้งท้องนานประมาณ 11 เดือน โดยจะออกลูกเพียงตัวเดียวในแต่ละครั้ง ลูกวาฬจะอาศัยอยู่กับแม่เป็นเวลาประมาณ 1 ปี ก่อนที่จะแยกตัวไปหากินด้วยตัวเอง

ปลาวาฬบรูด้า ในประเทศไทย

ปลาวาฬบรูด้าถือเป็นสัตว์ทะเลที่พบได้ในประเทศไทย ดูปลาวาฬบรูด้าได้บริเวณอ่าวไทย ทะเลอันดามัน และทะเลจีนใต้ โดยพบวาฬบรูด้าจำนวนประมาณ 40-50 ตัว วาฬบรูด้าใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย จึงได้รับการคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2562

บทสรุป

วาฬบรูด้าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในทะเล เป็นสัตว์สังคม กินอาหารหลักคือปลาขนาดเล็ก ใกล้สูญพันธุ์ พบได้ในประเทศไทย ได้รับการคุ้มครองเป็นสัตว์ป่าสงวน

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ: เก้งหม้อ

#ปลาวาฬยักษ์ #วาฬบรูด้าอายุกี่ปี #วาฬบรูด้าสูญพันธุ์ #วาฬบรูด้าอาหาร