สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้ เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยการร่วมมือกัน

ละองละมั่ง
ละองละมั่งพันธุ์พม่าเพศผู้และเพศเมีย
ภาพจาก: https://th.wikipedia.org/wiki/ละองละมั่ง

ละองละมั่ง

ละองละมั่ง (ชื่อวิทยาศาสตร์: Panolia eldii) เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในอันดับสัตว์กีบคู่ชนิดหนึ่ง นับว่าเป็นกวางขนาดกลาง ขนตามลำตัวสีน้ำตาลแดง แต่สีขนจะอ่อนลงเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ขนหยาบและยาว ในฤดูหนาวขนจะยาวมาก แต่จะร่วงหล่นจนดูสั้นลงมากในช่วงฤดูร้อน คำว่า “ละอง” ใช้เรียกตัวผู้ตัวเต็มวัย ส่วน “ละมั่ง” ใช้เรียกตัวเมียและตัวที่ยังไม่เต็มวัย แต่นิยมเรียกละมั่งเหมือนกันทั้งหมด

ละอง หรือ ละมั่ง เป็นสัตว์ป่าสงวนของไทยตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เนื่องจากมีจำนวนประชากรลดลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุหลักของการลดลงของประชากรละองละมั่ง ได้แก่ การล่า การสูญเสียถิ่นอาศัย และโรคระบาด

ละองละมั่งแบ่งออกเป็น 3 ชนิดย่อย ในประเทศไทยพบ 2 ชนิดได้แก่

  • ละองละมั่งพันธุ์ไทย หรือ ละองละมั่งอินโดจีน (P. e. siamensis) มีการกระจายพันธุ์อยู่ที่ภาคอีสานตอนใต้ของไทย ลาว เวียดนาม และกัมพูชา สถานะปัจจุบันสูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติของไทย
  • ละองละมั่งพันธุ์พม่า หรือ ทมิน (P. e. thamin) พบกระจายพันธุ์อยู่ที่ตะเข็บชายแดนระหว่างไทยกับพม่า บริเวณแถบเทือกเขาตะนาวศรี
  • ซันไก (P. e. eldii) พบในรัฐมณีปุระทางตะวันออกของอินเดียติดกับพม่า ถือเป็นชนิดต้นแบบของละองละมั่ง

ลักษณะทั่วไป

ละองละมั่งมีความยาวลำตัวประมาณ 120-150 เซนติเมตร ความยาวหางประมาณ 20-30 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 70-95 กิโลกรัม ตัวผู้มีขนาดใหญ่กว่าตัวเมีย ขนของละองละมั่งมีสีน้ำตาลแดง แต่สีขนจะอ่อนลงเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อน ขนหยาบและยาว ในฤดูหนาวขนจะยาวมาก แต่จะร่วงหล่นจนดูสั้นลงมากในช่วงฤดูร้อน เขาจะมีเฉพาะตัวผู้เท่านั้น ลักษณะโค้งยาว ปลายเขางอกลับคล้ายตะขอและแตกแขนง

ที่อยู่อาศัย และพฤติกรรม

ละองละมั่งมีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบได้ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ที่มีทุ่งหญ้าเป็นอาหารหลัก และมีป่าโปร่งเป็นแหล่งหลบซ่อนจากสัตว์นักล่า ละองละมั่งมักอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็กๆ ประมาณ 10-20 ตัว ฝูงละองละมั่งมักมีตัวเมียมากกว่าตัวผู้

ละองละมั่งเป็นสัตว์หากินตอนกลางคืน อาหารหลักได้แก่ หญ้า ใบไม้ ผลไม้ และเห็ด มีการผสมพันธุ์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ตั้งท้องนานประมาณ 8 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว มักออกลูกในช่วงฤดูหนาว ลูกละองละมั่งแรกเกิดมีขนสีน้ำตาลอ่อน และมีลายจุดสีขาวตามลำตัว ลายจุดสีขาวจะหายไปเมื่ออายุได้ประมาณ 3 เดือน

สถานภาพปัจจุบัน

กลางปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทย โดยองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประสบความสำเร็จในการผลิตละองละมั่งในหลอดแก้วเป็นครั้งแรกในโลก โดยแม่ละมั่งที่รับอุ้มท้องได้ตกลูกออกมาเป็นเพศเมีย ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี โดยเป็นละองละมั่งพันธุ์พม่า

ปลายปี พ.ศ. 2557 ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ละองละมั่งพันธุ์พม่าได้ตกลูกออกมาพร้อมกันทั้งหมด 10 ตัว ทำให้จากเดิมที่เคยมีละองละมั่งพันธุ์ไทย จำนวน 62 ตัว เพิ่มเป็น 72 ตัว นับว่าเป็นสถานที่ ๆ มีละองละมั่งพันธุ์ไทยมากที่สุด

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ: เนื้อสมัน

แหล่งอ้างอิง: https://th.wikipedia.org/wiki/ละองละมั่ง

#ละมั่งคือ #ละมั่ง ภาษาอังกฤษ #เขาละมั่ง #ตัวละมั่ง