สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้ เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยการร่วมมือกัน

พะยูน

พะยูน หรือ หมูน้ำ​ สัตว์ทะเลหายากของไทย

พะยูน หรือ หมูน้ำ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยอยู่ในทะเล มีลักษณะรูปร่างคล้ายโลมา ลำตัวกลมรี จมูกแหลมยาวคล้ายปากหมู อาศัยอยู่ในน้ำตื้นชายฝั่งทะเล กินหญ้าทะเลเป็นอาหาร

  • ชื่อไทย : พะยูนหรือหมูน้ำ
  • ชื่อพะยูน วิทยาศาสตร์ : Dugong dugon
  • ชื่อพะยูน ภาษาอังกฤษ : Dugong

พะยูนเป็นสัตว์สงวนของไทย สถานภาพปัจจุบันอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากถูกคุกคามจากหลายปัจจัย เช่น การล่าเพื่อเอาเนื้อและน้ำมัน การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย และการปนเปื้อนของสารเคมี

ลักษณะรูปร่างและพฤติกรรม

พะยูนมีลำตัวยาวประมาณ 2-4 เมตร น้ำหนักประมาณ 200-400 กิโลกรัม ผิวหนังมีสีเทาอมชมพูหรือน้ำตาลเทา บริเวณท้องมีสีอ่อนกว่า มีขนสั้นๆ ประปรายตลอดลำตัว มีครีบด้านหน้าหนึ่งคู่อยู่สองข้างของลำตัว ครีบทั้งสองเปลี่ยนแปลงมาจากขาคู่หน้า ภายในครีบประกอบด้วยนิ้ว 5 นิ้ว มีพู่ขนที่ปลายครีบทั้งสองข้าง ใช้ในการสัมผัสและหาอาหาร

พะยูนเป็นสัตว์สังคม มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ประมาณ 5-10 ตัว ฝูงพะยูนจะว่ายน้ำไปด้วยกันอย่างช้าๆ โดยใช้ครีบด้านหน้าในการบังคับทิศทาง บางครั้งอาจว่ายน้ำไปด้วยกันเป็นแนวยาว หรือเป็นวงกลม

พะยูนกินอะไร พะยูนเป็นสัตว์กินพืชเป็นอาหาร กินหญ้าทะเลเป็นอาหารหลัก หญ้าทะเลเป็นพืชที่ขึ้นอยู่ตามแนวชายฝั่งทะเล พะยูนจะใช้จมูกที่แหลมยาวขุดหาหญ้าทะเลกิน หญ้าทะเลเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นแหล่งพลังงานและสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพยูน

สายพันธุ์ของ พะยูน

พะยูน มีกระดูกสันหลังไหม

1. ปลาพะยูน (พบในประเทศไทย) Dugong Dugon (Muller,1776) กระจายพันธุ์ในบริเวนชายฝั่งที่มีแนวหญ้าทะเล ในทะเลเขตร้อน และทะเลเขตกึ่งร้อนแถบมหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแปซิฟิก

2. วัวทะเลสเตลเลอร์  Dugong Dugon (Muller,1776) Steller,sea cow กระจายพันธุ์บริเวนเขตอบอุ่นกึ่งหนาวถึงบริเวณเขตกึ่งขั้วโลก บริเวณช่องแคบแบริง ซึ่งอยู่ระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียต สูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อปี 2311 จากการล่าของมนุษย์

3. มานาตีแอฟฟริกาตะวันตก Trichechus senegalensis (Link,1795) กระจายพันธุ์อยู่บริเวณชายฝั่งทะเลน้ำกร่อย และน้ำจืด ในประเทศเซเนกัล ขึ้นไปถึงตอนใต้ของประเทสแองโกลา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของทวีปแอฟริกา

4. มานาตีอเมซอล Trichechus senegalensis (Natterer,1883) กระจายพันธุ์อยู่ในน้ำจืดบริเวณลุ่มน้ำอเมซอลในทวีปแอฟฟริกาใต้

พะยูน ภาษาอังกฤษ

5. นามาตีอินเดียตะวันตก Trichechus senegalensis (Linnarus,1758) กระจายพันธุ์บริเวณชายฝั่ง น้ำกร่อย และเเม่น้ำในฟลอริดา ทะเลแคริบเบียน ถึงตอนเหนือของทวีปอเมริกาใต้

การกระจายพันธุ์และสถานภาพ

ปลาพะยูนพบได้บริเวณชายฝั่งทะเลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ ในประเทศไทยพบได้บริเวณทะเลอันดามันแถบจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ พะยูนตรัง สตูล และทะเลอ่าวไทยแถบจังหวัดระยอง

ปลาพยูนเป็นสัตว์ป่าสงวนของไทย สถานภาพปัจจุบันอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เนื่องจากถูกคุกคามจากหลายปัจจัย เช่น การล่าเพื่อเอาเนื้อและน้ำมัน การสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัย และการปนเปื้อนของสารเคมี

พะยูนเป็นสัตว์ทะเลหายากที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศทางทะเล ประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่างก็ร่วมมือกันในการอนุรักษ์พะยูน เพื่อให้พะยูนยังคงดำรงเผ่าพันธุ์ต่อไป

สัตว์ป่าสงวนของไทยชนิดอื่นๆ: วาฬโอมูระ

ที่มาภาพ: https://www.inspirerunner.com/post/พะย-นหร-อหม-น-ำ-dugong

#พะยูนคืออะไร #พะยูนเกยตื้น #พะยูนแมนนาที #พะยูนยิ้ม #มาเรียมพะยูน #พะยูนมีกระดูกสันหลังไหม #รูปพะยูน