สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้ เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยการร่วมมือกัน

นกแต้วแร้วท้องดำ

นกแต้วแร้วท้องดำ

นกแต้วแร้วท้องดำ หรือ นกแต้วแล้วท้องดำ (อังกฤษ: Gurney’s Pitta, ชื่อวิทยาศาสตร์: Hydrornis gurneyi) เป็นนกขนาดเล็ก ลำตัวยาวประมาณ 20 ซม. หัวและท้ายทอยมีสีฟ้าสด บริเวณหน้าและหน้าผาก มีสีดำสนิท คอสีขาวครีม บริเวณคาง และใต้ปีกมีสีเหลืองสด ส่วนท้อง มีสีดำ หางมีสีฟ้าสด และส่วนปีกมีสีน้ำตาล นกแต้วแล้วท้องดำเป็นนก หา ยากและใกล้สูญพันธุ์มาก มีถิ่นกระจายพันธุ์ที่แคบมาก ปัจจุบันมีประชากรหลักหลงเหลืออยู่ในเฉพาะในพม่า และอาจสูญพันธุ์ไปแล้วจากภาคใต้ของไทย

การดำรงชีวิต และที่อยู่อาคัย

นก แต้วแร้ว ท้อง ดํา อาศัยอยู่ในป่าดิบที่ราบต่ำ ซึ่งมีระดับความสูงไม่เกิน 200 เมตรจากระดับน้ำทะเล มักพบตามที่ราบ ใกล้ร่องน้ำหรือลำธารที่ชื้นแฉะ ไม่ชอบอยู่บริเวณที่มีไม้พื้นล่างขึ้นรกทึบ หากินด้วยการกระโดดหาแมลงบนพื้นดินกินหรืออาจขุดไส้เดือนดินขึ้นมากิน บางครั้งอาจจับกบ และสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กด้วย โดยเฉพาะในช่วงมีลูกอ่อน

ปัจจุบัน นกแต้วแร้วท้องดำนก ไทย หา ยากได้รับการจัดให้เป็นสัตว์ป่าสงวนของประเทศไทย และได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

สาเหตุที่ทำให้นกแต้วแร้วท้องดำ ใกล้สูญพันธุ์

สาเหตุที่ทำให้นกแต้วแร้วท้องดำใกล้สูญพันธุ์นั้น มาจากหลายปัจจัย ได้แก่

  • การสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย เนื่องจากป่าดิบที่ราบต่ำซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของนกแต้วแร้วท้องดำถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่อง
  • นกแต้วแล้วท้องดํา สูญพันธุ์ เป็นการล่านกเพื่อการค้าหรือการบริโภค
  • การปนเปื้อนของสารเคมีและสารพิษจากกิจกรรมของมนุษย์

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ: นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร