สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้ เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยการร่วมมือกัน

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร หรือ นกตาพอง (อังกฤษ: White-eyed River-Martin, ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pseudochelidon sirintarae ) เป็นนกเฉพาะถิ่นที่พบได้เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น โดยพบอาศัยอยู่บริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ในช่วงฤดูหนาวเท่านั้น นกเจ้าหญิงฟ้าสิรินธรเป็นนกขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 18 เซนติเมตร ตัวเต็มวัยมีขนสีดำเหลือบน้ำเงินเข้ม บริเวณหน้าผากมีขนดำคล้ายกำมะหยี่ มีลายพาดสีขาวที่ตะโพก ขอบตามีสีขาวเห็นได้ชัดเจน ปากสีเหลืองสดแกมเขียว มีแต้มสีดำรูปโค้งที่ปากบน ขาและเท้าใหญ่แข็งแรงมีสีชมพู

อุปนิสัย แหล่งที่อยู่อาศัย

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเป็นนกที่หากินตามทุ่งหญ้า โดยชอบบินโฉบจับแมลงเป็นอาหาร นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเป็นนกที่ค่อนข้างเชื่อง ไม่ปราดเปรียว มักเกาะนิ่งเฉยอยู่บนพื้นดิน

นกสิรินธรเป็นนกที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยสาเหตุหลักเกิดจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย เนื่องจากบึงบอระเพ็ดเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ มีการบุกรุกพื้นที่ทำนาและสร้างอาคารบ้านเรือนบริเวณรอบบึงบอระเพ็ด นอกจากนี้ นกเจ้าหญิงสิรินธรยังถูกล่าเป็นอาหารอีกด้วย

สถานภาพในปัจจุบัน

นกฟ้าหญิงสิรินธร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสัตว์ป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการอนุรักษ์นก เจ้าฟ้าให้คงอยู่ต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่ออนุรักษ์นกเจ้าฟ้าสิรินธร เช่น การเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย การสร้างแหล่งที่อยู่อาศัย และการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร แต่ปัจจุบันอาจสูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ: แมวลายหินอ่อน