สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้ เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยการร่วมมือกัน

กระซู่
ที่มา: https://th.wikipedia.org/

กระซู่

กระซู่ หรือ แรดสุมาตรา (Sumatran rhinoceros) หรือ แรดขน (hairy rhinoceros) เป็นแรดที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลก และเป็นแรดเพียงชนิดเดียวที่มีขนปกคลุมทั่วตัว มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Dicerorhinus sumatrensis กระซู่มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบมากในเกาะสุมาตราและเกาะชวา เป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งเหลืออยู่ประมาณไม่กี่ร้อยตัวเท่านั้น

กระซู่มีสามสปีชีส์ย่อย ได้แก่

  • แรดสุมาตราตะวันตก (D.s. sumatrensis) เป็นสปีชีส์ย่อยที่พบได้มากที่สุดทางตะวันตกของเกาะสุมาตรา ประมาณ 75-85 ตัว
  • แรดสุมาตราตะวันออก หรือ แรดบอร์เนียว (D.s. harrissoni) ปัจจุบันคาดว่าสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติแล้ว เหลือเพียง 3 ตัวในที่เลี้ยงเท่านั้น
  • แรดสุมาตราเหนือ (D. s. lasiotis) เป็นสปีชีส์ย่อยที่พบได้ในประเทศอินเดียและบังกลาเทศ แต่ปัจจุบันได้สูญพันธุ์ไปแล้ว

ลักษณะทั่วไปของกระซู่

กระซู่มีรูปร่างอ้วนป้อม ลำตัวมีความยาวประมาณ 2-3 เมตร สูงประมาณ 1-1.5 เมตร น้ำหนักประมาณ 800-1,000 กิโลกรัม ขนของกระซู่เป็นสีน้ำตาลหรือดำ มีนอ 2 นอ นอจะไม่ตั้งยาวขึ้นเหมือนแรดชวา นอหน้ายาวประมาณ 30 เซนติเมตร นอหลังยาวประมาณ 15 เซนติเมตร

  • พฤติกรรม กระซู่เป็นสัตว์สันโดษ เชื่องช้า ไม่ค่อยดุร้าย มักอยู่ตัวเดียว ยกเว้นในช่วงผสมพันธุ์และเลี้ยงดูลูกอ่อน
  • อาหาร ที่อยู่อาศัย กระซู่เป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืน กินพืชเป็นอาหาร อาหารของกระซู่ ได้แก่ ใบไม้ หญ้า ผลไม้ และเห็ด มักอาศัยอยู่ตามป่าทึบเป็นฝูงเล็ก ๆ ฝูงกระซู่มีสมาชิกประมาณ 5-10 ตัว อายุยืนยาว สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถึง 50 ปี
  • การสืบพันธุ์ กระซู่เป็นสัตว์มีลูกอ่อนเพียงตัวเดียวในแต่ละครั้ง ระยะเวลาตั้งท้องประมาณ 15 ถึง 18 เดือน ลูกกระซู่จะอยู่กับแม่เป็นเวลาประมาณ 2 ปี ก่อนที่แม่จะแยกตัวไปหาคู่ใหม่

ภัยคุกคามต่อกระซู่ หรือแรดขน

กระซู่เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก ภัยคุกคามต่อกระซู่ ได้แก่

  • การล่าเพื่อเอานอ นอของกระซู่เป็นที่ต้องการของมนุษย์มาก มักถูกนำไปทำเป็นยารักษาโรค เครื่องประดับ และของตกแต่งต่างๆ
  • การสูญเสียที่อยู่อาศัย ป่าไม้ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกระซู่ถูกทำลายลงเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม และที่อยู่อาศัยของมนุษย์
  • มลพิษ มลพิษทางอากาศและน้ำส่งผลกระทบต่อสุขภาพของกระซู่ กระซู่อาจได้รับสารพิษจากพืชที่ปนเปื้อนหรือจากน้ำที่ปนเปื้อน

รัฐบาลหลายประเทศได้ออกกฎหมายคุ้มครองกระซู่ แต่การลักลอบล่ากระซู่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรอนุรักษ์สัตว์หลายองค์กรได้ทำงานเพื่ออนุรักษ์กระซู่ แต่การอนุรักษ์กระซู่เป็นงานที่ยากลำบาก เนื่องจากกระซู่เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์มาก

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ: สัตว์ป่าสงวน

แหล่งอ้างอิง: https://th.wikipedia.org/wiki/กระซู่