สัตว์ป่า ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของโลก

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญต่อโลกใบนี้ เราสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ด้วยการร่วมมือกัน

สัตว์ป่า สาระน่ารู้ และความเป็นอยู่ที่น่าทึ่ง

สัตว์ป่า

คำนิยามของ สัตว์ป่า

สัตว์ป่า คือสัตว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ไม่ได้ถูกเลี้ยงดูโดยมนุษย์ แต่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศของโลก อาทิ ช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืช ควบคุมประชากรสัตว์อื่น ๆ และช่วยในการกระจายเมล็ดพืช อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาหาร ยารักษาโรค และวัสดุสำหรับทำสิ่งของต่าง ๆ ในบทความนี้เราจะพาทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าให้มากยิ่งขึ้น ทั้งการดำเนินชีวิต ความเป็นอยู่ รวมถึงสัตว์ป่าแต่ละประเภท โดยจะมีทั้งสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ป่าทั่ว ๆ ไป

พฤติกรรม และการดำเนินชีวิตของสัตว์ป่า

สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติ มีพฤติกรรมและการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของสัตว์และสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สัตว์ป่าบางชนิด เช่น ช้าง เสือ สิงโต เป็นสัตว์นักล่า พวกมันจะออกหากินในเวลากลางคืน และกินสัตว์อื่นเป็นอาหาร สัตว์ป่าบางชนิด เช่น ลิง กวาง วัว ควาย เป็นสัตว์กินพืช พวกมันจะกินพืชเป็นอาหาร สัตว์ป่าบางชนิด เช่น นก แมลง เป็นสัตว์กินแมลง พวกมันจะกินแมลงเป็นอาหาร

สัตว์ป่าในไทยมีพฤติกรรมการสืบพันธุ์ที่แตกต่างกันไป สัตว์ป่าบางชนิด เช่น ช้าง เสือ สิงโต จะออกลูกครั้งละ 1-2 ตัว สัตว์ป่าบางชนิด เช่น ลิง กวาง วัว ควาย จะออกลูกครั้งละหลายตัว สัตว์ป่าบางชนิด เช่น นก แมลง จะออกลูกเป็นไข่

ประเภทของ สัตว์ป่า มีอะไรบ้าง?

สัตว์ป่ามีอะไรบ้าง สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรม สัตว์ป่าที่พบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่

 • สัตว์เลื้อยคลาน (Reptilia) เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีเกล็ดปกคลุมร่างกาย หายใจด้วยปอด สัตว์เลื้อยคลานที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ งู เต่า ตะกวด กิ้งก่า
 • สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (Pisces) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีเกล็ดปกคลุมร่างกาย หายใจด้วยเหงือก ปลาที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ปลาทู ปลาหมึก กุ้ง หอย
 • สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (Amphibia) เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีผิวหนังบาง หายใจได้ทั้งทางผิวหนังและปอด บางชนิดสามารถดำน้ำได้ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ กบ เขียด คางคก
 • สัตว์ปีก (Aves) เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีขนปกคลุมร่างกาย หายใจด้วยปอด มีปีก สามารถบินได้ สัตว์ปีกที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ นก ไก่ เป็ด ห่าน
 • สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammalia) เป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง มีขนปกคลุมร่างกาย หายใจด้วยปอด เลี้ยงลูกด้วยนมจากเต้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ช้าง เสือ สิงโต วัว ควาย หมู ลิง แมว หมา
 • แมลง (Insecta) เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง มีลำตัวเป็นปล้อง มีขา 6 ขา มีปีก 2 คู่ หรือไม่มีปีก แมลงที่พบได้ทั่วไป ได้แก่ ผึ้ง มด แมลงวัน ยุง

ประโยชน์ของสัตว์ป่า ที่มีต่อมนุษย์

 • แหล่งอาหาร สัตว์ป่าหลายชนิดเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญต่อมนุษย์ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ นม รังนก น้ำผึ้ง และหนังสัตว์ ที่สำคัญยังช่วยควบคุมประชากรสัตว์ที่เป็นศัตรูพืช เช่น หนู แมลง และสัตว์ป่าขนาดเล็กอื่นๆ
 • แหล่งยารักษาโรค สัตว์ป่าหลายชนิดมีสรรพคุณทางยาที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ เช่น สมุนไพร ยาแผนโบราณ และยาแผนปัจจุบัน ที่สำคัญยังช่วยวิจัยและพัฒนายารักษาโรคใหม่ๆ
 • แหล่งปุ๋ย สัตว์ป่าหลายชนิด เช่น วัว ควาย และหมู เป็นแหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ดีเยี่ยม ปุ๋ยอินทรีย์จากสัตว์ป่าช่วยปรับปรุงดิน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และลดการใช้สารเคมี
 • แหล่งท่องเที่ยว สัตว์ป่าหลายชนิดเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว เช่น ช้าง เสือ สิงโต ลิง นก และปลา ที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศและชุมชนท้องถิ่น
 • แหล่งศึกษาธรรมชาติ สัตว์ป่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจและน่าศึกษา ช่วยสอนให้มนุษย์รู้จักธรรมชาติและระบบนิเวศ อีกทั้งยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 • แหล่งสร้างรายได้ สัตว์ป่าหลายชนิดสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและชุมชนท้องถิ่น เช่น การล่าสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ป่า การถ่ายภาพสัตว์ป่า และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

ภัยคุกคามต่อสัตว์ป่า ที่พบเห็นได้ในปัจจุบัน

ปัจจุบันสัตว์ป่ากำลังเผชิญกับภัยคุกคามมากมายจากกิจกรรมของมนุษย์ เช่น

 • การล่าสัตว์ เป็นภัยคุกคามที่สำคัญที่สุดต่อสัตว์ป่า สัตว์บางชนิด เช่น เสือ สิงโต ช้าง และแรด ถูกล่าเพื่อเนื้อหนัง ขน งา กระดูก และเครื่องยา จนใกล้สูญพันธุ์
 • การสูญเสียที่อยู่อาศัย เป็นภัยคุกคามอีกประการหนึ่งต่อสัตว์ป่า สัตว์ป่าต้องการที่อยู่อาศัยที่หลากหลายเพื่อดำรงชีวิต ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าถูกทำลายจากการตัดไม้ทำลายป่า การพัฒนาที่ดิน และการเกษตร
 • มลพิษ เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ป่า สัตว์ป่าสามารถได้รับผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ำ และมลพิษทางดิน มลพิษสามารถทำให้สัตว์ป่าป่วยได้และอาจทำให้สัตว์ป่าตายได้
 • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ป่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น และสภาพอากาศแปรปรวน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถทำให้สัตว์ป่าไม่สามารถปรับตัวได้และอาจทำให้สูญพันธุ์

วิธีอนุรักษ์สัตว์ป่า ไม่ให้สูญพันธุ์

เราทุกคนสามารถช่วยอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ โดยลดการบริโภคเนื้อสัตว์ สนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจากป่าอย่างยั่งยืน และหลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าที่ทำจากสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ ช่วยกันปลูกต้นไม้ รีไซเคิล และลดการใช้พลังงานเพื่อช่วยลดมลพิษ รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและภัยคุกคามต่อสัตว์ป่า

การอนุรักษ์สัตว์ป่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับอนาคตของเรา สัตว์ป่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของโลก และเราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากสัตว์ป่า เราทุกคนควรช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าเพื่อไม่ให้สูญพันธุ์

คำถามที่พบบ่อย
 • ประเทศไทยมีสัตว์ป่าหลากหลายชนิด เช่น ช้าง เสือ สิงโต วัว ควาย หมู ลิง แมว หมา งู เต่า ตะกวด กิ้งก่า นก ไก่ เป็ด ห่าน กบ เขียด คางคก ผึ้ง มด แมลงวัน ยุง และปลา
 • สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ในประเทศไทย เช่น นกเงือก กระทิง สมเสร็จ เลียงผา และชะนี
 • สัตว์ป่ามีประโยชน์มากมายต่อมนุษย์ เช่น เป็นแหล่งอาหาร แหล่งยารักษาโรค แหล่งปุ๋ย แหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาธรรมชาติ และแหล่งสร้างรายได้